Geen Filipijnse missie na Hitleruitspraak?

De Vlaamse en de Brusselse regering stellen zich grote vragen bij een geplande handelsmissie onder leiding van prinses Astrid naar de Filipijnen, in mei volgend jaar. De nieuwe Filipijnse president Duterte komt geregeld in opspraak met forse uithalen naar Europa en de Verenigde Staten. Deze week vergeleek hij zichzelf nog met Adolf Hitler.

In La Libre Belgique dringt Brussels staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Cécile Jodogne aan op het annuleren van de missie. Aanleiding zijn de aanhoudende controversiële uitspraken van de nieuwe president Rodrigo Duterte. Zo noemde hij de Amerikaanse president Obama eerder een ‘hoerenzoon’ en vergeleek hij zichzelf onlangs nog met Hitler.

Jodogne pleit ervoor de missie te heroriënteren naar een ander land. "Als het federale niveau en de twee andere gewesten niet akkoord zijn, zal Brussel geen politieke afvaardiging sturen", aldus Jodogne.

Maar ook aan Vlaamse kant heeft men duidelijk vragen bij de missie. "Wij hebben hierover ook vanuit de Vlaamse regering onze bedenkingen reeds duidelijk geuit tijdens de raad van bestuur van het Agentschap Buitenlandse Handel", aldus het kabinet-Bourgeois. "Binnenkort komt er hierover een evaluatie maar in de gegeven omstandigheden lijkt een ministeriële aanwezigheid vanuit Vlaanderen op deze missie naar de Filipijnen niet haalbaar", luidt het.