"Meer onderzoek naar dementie"

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wil de ondersteuning van mensen met dementie versterken. Hij pleit bovendien voor meer wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en behandeling van dementie. Dat heeft hij gezegd in zijn slotwoord van de Werelddag Dementie 2016, die zaterdag door Alzheimer Liga Vlaanderen in Genk werd georganiseerd.

Het thema van deze Werelddag Dementie was 'Dementie beleef je niet alleen'. In zijn toespraak benadrukte François De Vleeschouwer, voorzitter van Alzheimer Liga Vlaanderen, dan ook het belang van ervaringsuitwisseling en interactie om dementerende patiënten zo goed mogelijk te kunnen bijstaan. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, zelf afkomstig van Genk, sprak vooreerst zijn dank uit aan de Alzheimerliga, de expertisecentra en mantelzorgers voor hun dagelijkse inzet voor de zorg van dementerenden.

Tegen 2030 25 procent meer patiënten
"Inspanningen die alle lof verdienen en maximaal moeten ondersteund worden vanuit het beleid", aldus de minister. "We tellen momenteel 122.000 mensen die aan dementie lijden, jong en oud. Zowat 250.000 mantelzorgers dragen er zorg voor, in 70 procent van de gevallen is dat in een thuissituatie.

Aangezien we tegen 2030 een stijging van het aantal patiënten verwachten van 25 procent, is het absoluut nodig om de ondersteuning uit te breiden." Vandeurzen pleitte bovendien voor extra wetenschappelijk onderzoek naar dementie. "De signalen dat er vooruitgang wordt geboekt zijn heel hoopgevend. Het blijft dan ook erg belangrijk om zowel naar de oorzaken als naar de behandeling van dementie, doorgedreven onderzoek te blijven doen."