Hulparts moet werk van arts verlichten

De dokters in ons land dringen aan op de creatie van een nieuw beroep, dat van hulparts. Zo'n hulparts situeert zich in feite tussen de dokter en de verpleger. Hij zou een aantal taken van de dokter kunnen overnemen, en het tekort aan artsen kunnen helpen opvangen. In de buurlanden wordt al geëxperimenteerd met het systeem van hulpartsen.

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde adviseert de overheid op vlak van opleiding en onderzoek. Ze heeft nu een advies klaar voor zowel de Vlaamse als de federale regering waarin ze vragen om nieuwe zorgberoepen te creëren, zoals dat van hulparts. "In Nederland, Duitsland, Engeland en Ierland lopen proefprojecten. Wij kunnen niet achterblijven", zegt voorzitter professor Bernard Himpens. De opleiding van hulparts kan worden ingebed in die van biomedische wetenschappen, vindt hij.

Een hulparts zou bijvoorbeeld radioactieve stoffen mogen inspuiten of patiënten ondervragen. Verder wil de Academie ook een verpleegkundige-specialist en een mondhygiënist. Met de invoering van deze nieuwe beroepen kan de zorg efficiënter en goedkoper worden georganiseerd. Tegelijk bieden de nieuwe zorgberoepen een oplossing voor het tekort aan artsen.

Veranderende noden
Bij het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) valt te horen dat ze het voorstel van de Academie zeker gaan lezen. "We bekijken momenteel de zorgberoepen in het licht van de veranderende noden van de maatschappij, zoals meer ouderen en meer chronisch zieken", laat de woordvoerster van De Block nog weten.