Dit vindt u van voorstel dienstplicht

De Vrijdaggroep, een denktank van 25 tot 35-jarigen, stelt voor om de dienstplicht opnieuw in te voeren: één jaar leger- of gemeenschapsdienst, verplicht voor alle 18-jarigen, jongens én meisjes, vlamingen en allochtonen, allemaal samen, dat zou het racisme de wereld uit helpen.

We hadden u op onze site en in de app gevraagd wat u erover denkt: is het een goed idee om de dienstplicht weer in te voeren? Opvallend: twee derde vindt van wel, één derde is tegen.