Gat begroting dubbel zo groot als gedacht

Het gat in de begroting van volgend jaar is dubbel zo groot als gedacht. De federale regering zal op zoek moeten gaan naar 4,2 miljard euro. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. De begroting moet binnen twee weken rond zijn dus het worden spannende weken voor de regering-Michel.

Uit een nieuwe nota van de adminstratie Begroting die circuleert in de regering blijkt dat de regering-Michel op zoek moet naar 4,2 miljard euro. In juli was nog sprake van een inspanning van 2,4 miljard euro. Het verschil is dat er nu rekening wordt gehouden met de minder gunstige economische paramaters van het Planbureau. Door de brexit zal de economische groei volgend jaar slechts 1,2 procent bedragen in plaats van 1,5 procent, voorspelt het Planbureau.

Belastinginkomsten
Die tegenvallende groei heeft een impact op de belastinginkomsten. Volgens de ramingen zakken die volgend jaar met ruim 900 miljoen euro. Dat komt doordat minder roerende voorheffing op dividenden zal binnenkomen, bedrijven minder belastingen voorafbetalen en de accijnsverhogingen op alcohol en tabak minder opbrengen dan verwacht. Een ander probleem is dat de opbrengst van de btw-verhoging voor elektriciteit blijkbaar te hoog werd ingeschat.

Daarnaast blijkt er ook een tekort in de sociale zekerheid van bijna 700 miljoen euro, zo schrijft De Tijd. Dat heeft onder andere te maken met de vroeger dan verwachte overschrijding van de spilindex. Daardoor gaan de uitkeringen volgend jaar drie maanden sneller dan verwacht de hoogte in. Ook de uitgaven stijgen, want de lonen van de ambtenaren stijgen drie maanden sneller.

Snel ingrijpen
Om de pil te verzachten, is het niet uitgesloten dat de regering ervoor kiest om haar eigen doelstellingen bij te stellen. Als ze ervoor kiest om het begrotingsevenwicht uit te stellen tot 2019 of later, dan moet volgend jaar minder bespaard worden. Maar ook dan is de verwachting dat een inspanning overblijft van zo'n drie miljard euro volgend jaar. En om de begroting in evenwicht te brengen tegen het einde van de regeerperiode komt daar een inspanning bij van minstens vier miljard euro.

Het is overigens niet uitgesloten dat de regering snel zal moeten ingrijpen. Want uit de nota van Begroting blijkt dat het begrotingstekort van dit jaar flirt met de Europese alarmdrempel van drie procent.

"Heel wrang"
"Ik val van mijn stoel", zo reageert Groen-Kamerlid Kristof Calvo op de budgettaire tegenvaller voor de federale begroting. "Het tekort blijkt plots dubbel zo groot. Dat is toch heel, heel wrang. Als je ziet welke inspanningen allemaal aan de mensen zijn gevraagd en dan maakt de regering er zo'n boeltje van. Hoe lang mag minister Van Overtveldt die begroting nog in de soep laten draaien?", zegt Calvo in een eerste reactie.

Waar komt het geld vandaan?
“Er zijn een aantal redenen voor dat grotere gat in de begroting”, zegt VTM NIEUWS-journalist Jan De Meulemeester. “Ten eerste valt de economische groei wat tegen: die was geraamd op 1,5 procent, maar het blijkt nu maar 1,2 procent te zijn. Dat scheelt meteen een miljard aan inkomsten. Daarnaast komt er minder geld binnen door de aanslagen in Brussel, al is de impact daarvan niet volledig duidelijk. Tot slot is er nog de index: de prijzen, lonen en uitkeringen stijgen. Die stijging is er vroeger dan verwacht en dat scheelt hem enkele honderden miljoenen.

Wie gaat gat van 4,2 miljard betalen?
Het gat in de begroting van volgend jaar is dubbel zo groot als gedacht: 4,2 miljard in plaats van 2,4 miljard. “Dat gaan we onvermijdelijk voelen”, aldus VTM NIEUWS-journalist Jan De Meulemeester. Maar waar gaat de regering dit geld nu vandaan halen?