Weer dienstplicht in Belgie: goed idee?

Eén jaar verplichte leger- of gemeenschapsdienst voor elke 18-jarige, jongens én meisjes. Dat stelt de Vrijdaggroep voor, een denktank van 25- tot 35-jarigen. “Stop jongeren van diverse origine samen en het racisme smelt weg”, voorspelt econoom Brieuc Van Damme in Het Laatste Nieuws. Het voorstel krijgt in elk geval veel bijval.

Er kwamen al vaker voorstellen om de dienstplicht opnieuw in te voeren, nadat die in 1994 in België werd opgeschort. Toch is het nu zeer opvallend dat het de jongeren zelf zijn die met het idee komen.

Racisme
Het doel van de dienstplicht? Het terugdringen van dicriminatie en racisme. "Dat krijg je wanneer jongeren in verschillende milieus opgroeien en elkaar nooit meer tegenkomen", aldus Van Damme.

Van Damme benadrukt nog wel dat de dienstplicht niet enkel in het leger moet uitgevoerd worden. “Het kan ook in organisaties in de non-profit, de culturele instellingen of op de overheidsdiensten. Laat hen desnoods een jaar lang op fraudeurs jagen bij de FOD Financiën. "Betaal hen voor dat jaar zo'n 5.000 euro, maar verplicht het wel. Anders schiet het z'n doel voorbij."

Integratie
Volgens Van Damme zorgen scholen normaal voor een sociale mix, maar niet in ons land. "In de OESO-rapporten scoren we uitstekend wat betreft de kwaliteit van ons onderwijs, maar ondermaats inzake sociale integratie", voegt van Damme nog toe.

Het voorstel krijgt heel wat bijval. Onder andere minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld) toont zich een voorstander van het voorstel.