Piqueur zoekt munitie tegen Nationale Bank

Optima-topman Jeroen Piqueur gaat bekijken welke stappen hij kan ondernemen tegen de Nationale Bank. Dat heeft hij aan VTM NIEUWS gezegd. Piqueur doet dat nadat Jan Smets, huidig gouverneur van de Nationale Bank, en zijn voorganger Luc Coene vanochtend in de parlementaire onderzoekscommissie zeiden dat Piqueur zelf het faillissement van Optima Bank heeft veroorzaakt.

"Het faillissement is alleen de schuld van topman Jeroen Piqueur", zei Jan Smets vanochtend op de parlementaire onderzoekscommissie. Volgens Smets en Coene kwam hij zijn financiële beloftes niet na. Topman Piqueur zei altijd dat hij geviseerd werd en gepakt is door de Nationale Bank. Die heeft Optima in de afgrond heeft gesleurd, zegt hij. Piqueur gaat nu bekijken welke stappen hij kan ondernemen tegen de Nationale Bank.

"Piqueur in de tegenaanval"
"Jeroen Piqueur bekijkt welke stappen hij kan ondernemen tegen de Nationale Bank. Piqueur hoopt dat hij uitgenodigd wordt in de commissie. Dat is voorlopig nog niet gebeurd, omdat er tegelijk een strafrechtelijke procedure tegen hem loopt." Dat zegt VTM NIEUWS-journalist Jelle Frencken.

Meteen van bij de start van de commissie beloofde Jan Smets alle informatie "op een transparante wijze" ter beschikking te stellen van de Kamerleden. Maar voorzitter van de onderzoekscommissie Eric Van Rompuy (CD&V) wees er wel op dat de Nationale Bank als toezichthouder gebonden is aan de geheimhoudingsplicht, zoals voorzien in artikel 53 van de Europese richtlijn rond het prudentieel toezicht.

"Er geldt wel een uitzondering voor een parlementaire onderzoekscommissie", zegt Van Rompuy. "Maar dat betekent dat ook de leden van deze commissie gehouden zijn aan dezelfde geheimhoudingsplicht, op straffe van strafrechtelijke sancties."

Gesloten deuren
De zittingen zullen achter gesloten deuren plaatsvinden. Van Rompuy zei ook dat het de bedoeling is van de Optima-onderzoekscommissie om enerzijds de oorzaak van het faillissement van Optima Bank te achterhalen, en daarnaast eventuele belangenvermenging met actoren of met lokale besturen te achterhalen.

"99 gemeentes verliezen meer dan 10 miljoen euro"
"99 gemeenten en OCMW's hadden meer dan tien miljoen euro staan bij Optima. Die zijn dat geld kwijt. Particulieren zien hun geld terug via het garantiefonds, maar de gemeenten en OCMW's vallen daar niet onder. Zij blijven duidelijk met een kater achter." Dat zegt VTM NIEUWS-journalist Jelle Frencken.

Gerechtelijk onderzoek
De parlementaire onderzoekscommissie is niet de enige die zich bezighoudt met het omstreden faillissement van Optima Bank. Er loopt ook nog een gerechtelijk onderzoek in Gent en er is ook een Gentse Optimacommissie, waarin de gemeenteraadsleden zetelen. Expert Willem De Pauw van het Gentse Hof van beroep gaat de parlementaire onderzoekscommissie bijstaan als expert om ervoor te zorgen dat ze niet in het vaarwater van het gerechtelijk onderzoek komt.

Bekijk ook: