Belg 2 jaar ouder dan 10 jaar geleden

De levensverwachting in Vlaanderen blijft stijgen. Op tien jaar tijd is de levensverwachting met twee jaar toegenomen, zo blijkt uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat is vooral te danken aan een steeds kleiner wordend risico om op jongere leeftijd te sterven aan hart- en vaatziekten of aan kanker.

Uit de officiële en meest recente (2014) sterftecijfers van Zorg en Gezondheid blijkt dat de Vlaming twee jaar ouder wordt dan tien jaar geleden. Zo had een man in Vlaanderen bij zijn geboorte een levensverwachting van 77,2 jaar in 2004. In 2014 is dat gestegen tot 79,8 jaar.

Voor de vrouwen was de levensverwachting bij de geboorte 82,5 jaar in 2004. In 2014 is dat al 84,3 jaar. Vrouwen hebben dus duidelijk een hogere levensverwachting dan mannen, maar het verschil tussen mannen en vrouwen wordt wel steeds kleiner.

Belangrijkste doodsoorzaken
"Hart- en vaatziekten en kanker blijven de belangrijkste doodsoorzaken voor de meeste mensen. Het risico om daaraan te sterven op jongere leeftijd wordt echter steeds kleiner", zegt dokter Anne Kongs van het Agentschap. "We zien wel een stijging van overlijdens door psychische en neurologische aandoeningen zoals dementie. Dat is een symptoom van de vergrijzing.”

Op middelbare leeftijd (45-75 jaar) duiken longkanker en borstkanker op als belangrijkste doodsoorzaken. Longkanker als doodsoorzaak komt vooral veel voor bij mannen, en daalt daar wel, maar blijft toenemen bij vrouwen. Bij de vrouwen heeft longkanker borstkanker voorbij gestoken in een aantal leeftijdscategorieën. De hoge longkankercijfers zijn het gevolg van het rookgedrag van de naoorlogse generatie. Mannen hebben veel gerookt en ook steeds meer vrouwen begonnen te roken.

Op het goede spoor
“Deze cijfers geven aan dat onze preventie en gezondheidszorg op het goede spoor zitten", zegt Vlaams minister voor Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V). "We blijven investeren in ons vaccinatieprogramma, onze bevolkingsonderzoeken en de promotie van een gezonde levensstijl, en zeker ook in preventie tegen zelfmoord.”