Wantoestanden in psychiatrisch centrum?

Verschillende patiënten en personeelsleden van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent klagen de slechte leef- en werkomstandigheden aan. In een reeks brieven getuigen geïnterneerden hoe ze bij het minste conflict met de staf weken op hun kamer moeten blijven. Dat schrijft De Morgen vandaag.

Personeelsleden geven bovendien aan dat de krappe bezetting voor ongelofelijk veel problemen zorgt en dat hierdoor regelmatig de veiligheid in het gedrang komt. Enkele weken geleden vond nog een zelfdoding plaats en viel een man met een mes een verpleegpost binnen. De vakbonden zijn alvast van plan om op 4 oktober een gezamenlijk plan uit te werken.

"Het personeelstekort is acuut", zegt ACV-secretaris Bert Spitaels. "Ze slagen er niet in om de uurroosters rond te krijgen, met alle gevolgen van dien. De minimale bezetting wordt niet altijd gehaald." Het FPC benadrukt in een reactie dat het gaat om patiënten met een lang voortraject, hoog veiligheidsrisico en ernstige psychiatrische aandoeningen, waardoor het soms nodig is hen te "stabiliseren".