KU Leuven dient klacht in na examenfraude

De KU Leuven heeft klacht neergelegd tegen een buitenlandse ex-student die examenfraude heeft gepleegd door in juni in de plaats van zijn vriendin schriftelijke examens af te leggen. De fraude werd ontdekt door een toezichthouder die de ex-student tijdens het examen herkende en de examencommissie inlichtte. Uit grafologisch onderzoek bleek vervolgens dat de man ook al in eerdere schriftelijke examens de plaats had ingenomen van de vrouw.

De KU Leuven laat dinsdagavond in een mededeling weten bijzonder zwaar te tillen aan het voorval. De Leuvense alma mater dient tegen de man klacht in wegens identiteitsfraude en valsheid in geschrifte. Dat gebeurt systematisch in alle gevallen van valsheid in geschrifte. Het diploma dat hij eerder behaalde, kan wegens deze feiten niet worden ingetrokken, maar de studente wordt voor de komende twee jaar uitgesloten van inschrijving aan de universiteit.

Identiteitscontrole
Bij het afleggen van een examen aan de KU Leuven wordt de identiteit van de student steeds gecontroleerd aan de hand van een visuele controle van de studentenkaart, maar dat systeem blijkt dus niet waterdicht. Om dergelijke fraude in de toekomst te voorkomen, voert de universiteit vanaf dit academiejaar een elektronische identiteitscontrole in. "Studenten moeten na hun examen hun studentenkaart afgeven, die vervolgens gescand wordt met een kaartlezer", aldus vice-rector Rik Gosselink, bevoegd voor studentenaangelegenheden.