Bontinck krijgt 6.000 euro voor schade

Dimitri Bontinck krijgt een schadevergoeding van 5.950 euro van de elf Syriëstrijders die zijn zoon Jejoen in Syrië gevangen hielden. Dat heeft de correctionele rechtbank van Antwerpen vandaag beslist. Over de schadevergoeding van zoon Jejoen werd nog geen uitspraak gedaan. Een gerechtspsychiater moet eerst de psychische gevolgen van zijn gevangenschap in Syrië verder onderzoeken.

Dimitri Bontinck eiste de kosten van zijn zoektocht naar Jejoen terug - vliegtuigtickets, telefoonkosten, medische kosten, etc. - alsook een morele schadevergoeding, goed voor een totaal van ongeveer 15.000 euro. De rechtbank vond dat niet alle kosten in oorzakelijk verband stonden met de feiten en aanvaardde ze slechts gedeeltelijk, waardoor hij nog niet de helft van het gevorderde bedrag toegekend kreeg.

25.000 euro
Zoon Jejoen eiste 25.000 euro van de elf jihadisten die hem in Syrië gefolterd en gevangen hadden gehouden. Zijn advocaat vroeg ook om de aanstelling van een deskundige, omdat Jejoen nog altijd psychische schade ondervindt. Op dat laatste ging de rechtbank in. De rechters zagen echter geen reden om een bijkomende provisie toe te kennen.

Op het proces van Sharia4Belgium in 2014 had Jejoen een provisionele schadevergoeding van 5.000 euro gekregen, zijn vader Dimitri kreeg toen een euro provisioneel. De elf Syriëstrijders lieten verstek gaan.

De bekendste strijder is Hicham Chaib, de vroegere rechterhand van Fouad Belkacem die nu aan het hoofd staat van de religieuze politie in de Syrische stad Raqqa. De kans dat zij de schadevergoedingen gaan betalen, is bijzonder klein. Vader en zoon Bontinck kunnen zich dan nog altijd richten tot het Slachtofferfonds.