Extra subsidies voor populaire hogeschool?

Steeds meer studenten schrijven zich in aan de hogeschool. Een goede zaak vinden de hogescholen, maar dan moeten ze extra subsidies krijgen, klinkt het. Vandaag zijn er gemiddeld twee procent meer studenten dan vorig academiejaar die aan de hogeschool starten en dat kunnen de scholen niet betalen.

Het grote probleem is dat de budgetten van de hogescholen niet meestijgen of toch niet genoeg. Voor elke student heeft een hogeschool gemiddeld een budget van 7.000 euro nodig, maar dat krijgen ze niet, aldus de hogescholen. De begrotingsgesprekken staan voor de deur en de hogescholen vragen minister van Onderwijs Crevits om dit probleem zeker mee te nemen.

"Herken de noden"
"Ik herken wel de noden die er zijn", zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). "Het is zeer goed dat het aantal studenten aan onze hogescholen stijgt, maar dan is het logisch dat op een bepaald moment ook de middelen stijgen. Het mechanisme dat in het m-decreet staat ingeschreven om de middelen toe te kennen, zal dus opnieuw in werking moeten treden.