Legt Crevits te veel druk op kleuters?

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) krijgt zware kritiek op haar hervormingsplannen. De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) vindt dat de minister te veel druk legt op kleuters. Kinderen van de derde kleuterklas moeten in haar nieuwe plan minstens driekwart van de dagen aanwezig zijn. Anders mogen ze – in sommige gevallen – niet overstappen naar het eerste leerjaar.

De Vlor formuleert in zijn advies een hele waslijst aan kritische opmerkingen, gaande van de maatregelen om de kleuterparticipatie te verhogen en de ingrepen in het basisonderwijs, tot de schoolkeuze in de eerste graad van het secundair.

Elk kind van de derde kleuterklas moet minstens 250 halve dagen per schooljaar aanwezig zijn, dat is omgerekend driekwart van de tijd. Wie minder vaak komt mag - in sommige gevallen - niet naar het eerste leerjaar. Dat is wat minister Crevits voorstelt in haar nieuw onderwijsplan. De Vlaamse Onderwijsraad is niet akkoord. Kleuters de laatste kleuterklas laten overzitten omdat ze onvoldoende aanwezig waren, staat haaks op het streven om zittenblijven te beperken.

Volgens de Onderwijsraad legt de minister de kleuters te veel druk op. Wie niet presteert, wordt bestraft.