"17 of niet, op lijden staat geen leeftijd"

Voor het eerst in ons land is in alle stilte en discretie een minderjarige overleden na euthanasie. “Op lijden staat geen leeftijd”, zegt professor Wim Distelmans, voorzitter van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie in de VTM NIEUWS-studio. “Het is niet omdat je zeventien jaar bent, dat je niet ondraaglijk kan lijden door een ongeneeslijke aandoening.”

“We kunnen niets zeggen over dit dossier, maar het is wel duidelijk dat het om iemand van zestien of zeventien jaar gaat, iemand die bijna volwassen is”, aldus Distelmans. Op dit moment is het ook niet duidelijk of er nog andere gevallen zijn. “Wij krijgen de dossiers pas binnen op de federale commissie, nadat de euthanasie is toegepast. Daarna gaan wij na of alle zorgvuldigheidsregels van de wet zijn toegepast.”

“Op lijden staat geen leeftijd”
“De leeftijdsgrens speelt geen rol meer in België sinds de uitbreiding van de wet in 2014. Maar we hebben wel een belangrijk controlemechanisme ingebouwd om de wilsbekwaamheid van de minderjarige in te schatten. Zo moet er een formeel onderzoek gebeuren door een psycholoog of een jeugdpsychiater om dat te evalueren.”

Het is de eerste zaak sinds de wet bestaat. Critici vragen zich af of zo’n wet dan wel nodig is. “Op lijden staat geen leeftijd", verdedigt Distelmans zich. "Zelfs de Orde der Geneesheren heeft toen de euthanasiewet in 2002 gestemd werd, opgemerkt dat het een discriminatie was voor minderjarigen. Het is niet omdat je zeventien jaar bent, dat je niet ondraaglijk kan lijden door een ongeneeslijke aandoening.”

Nog vaak oude methode
Volgens Distelmans was het dus noodzakelijk dat die wet werd aangepast. “Gelukkig zijn er weinig minderjarigen die in zo’n situatie terechtkomen. Dat was ook te verwachten. Daarnaast zijn er wellicht nog veel artsen geneigd om oudere methodes toe te passen. Met andere woorden: kinderen die in zo’n situatie zitten brengen ze dan in een coma en die houden ze vol tot het kind overlijdt. Dat wordt dan vaak niet besproken met de minderjarige en dat vind ik erg jammer”, aldus Distelmans.

Kritiek buitenland
Het is intussen ook voorpaginanieuws in het buitenland en er komt ook erg veel kritiek op. Volgens Distelmans moet die kritiek genuanceerd worden. “In de VS wordt het woord euthanasie anders ingevuld dan hier. We zijn verplicht om het zeer strikt te definiëren, maar in de VS verstaat men onder euthanasie: ‘Het leven beëindigen van iemand op vraag van die persoon, maar ook zonder toestemming van die persoon'.”

"Zonder toestemming is bij ons natuurlijk ontoelaatbaar, maar door dat misverstand krijgen wij wel het verwijt dat we nu een wet hebben gestemd voor minderjarigen en dat wij hen nu mogen “vermoorden”, met andere woorden dus zonder dat zij het hebben gevraagd.”

Bekijk ook