"Nog aanslagen? Dat weet niemand"

Niemand zal dit graag horen, maar we weten niet of er nog aanslagen gaan volgen in de toekomst. Het zijn de woorden van de wereldberoemde terrorismedeskundige Martha Crenshaw, die enkele dagen in ons land is. “Ik denk zelfs dat de inlichtingendiensten het vaak ook niet weten.”

Al meer dan veertig jaar bestudeert terreurexperte Martha Crenshaw het terrorisme, voornamelijk op Amerikaanse bodem. Ze is een van de pioniers en grondleggers van de terrorismestudies en net daarom werd ze vandaag gelauwerd aan de Universiteit van Gent. Ze kreeg er een eredoctoraat voor haar verdiensten. VTM NIEUWS-journalist Faroek Ozgunes had het genoegen om haar enkele vragen te stellen.

Helpt een noodtoestand tegen aanslagen?
De N-VA houdt vast aan haar plan om een noodtoestand af te kondigen, als er een aanhoudende terreurdreiging is of in het geval van aanslagen. Afgelopen week keurde de partij haar plan goed op een speciale partijraad. Een typische reactie in tijden van terreur, zegt Crenshaw daarover. Al is er volgens haar ook één nadeel aan het afroepen van de noodtoestand: ze is namelijk heel moeilijk terug te draaien. "Zelfs als ze beperkt zijn in de tijd, zijn ze moeilijk in te trekken.” Daarom geeft ze eerder de voorkeur aan het toepassen van de gewone rechtsregels. “Want die maken je flexibeler op lange termijn.”

Kunnen we de oorlog tegen terreur winnen?
We voeren al vijftien jaar oorlog tegen de terreur zonder dat we de overwinning al één keer konden uitroepen, zegt Crenshaw. Daarnaast was het volgens haar ook niet zo slim om van een oorlog te spreken. “Ik denk dat het een vergissing was om het een oorlog te noemen. Dat speelt in de kaarten van de tegenstander die niets liever wil dat oorlog voeren met een grootmacht.”

Zullen er nog aanslagen volgen?
Volgens Crenshaw is het erg moeilijk om te voorspellen of er in de toekomst nog aanslagen zullen volgen. “Niemand zal dit antwoord graag horen, maar we weten het niet. We weten het echt niet. Ik denk zelfs dat de inlichtingendiensten het zelf vaak niet weten.”

Daarnaast moeten terroristen ook maar één keer geluk hebben om een aanslag te beramen, zegt ze. “In onze samenleving zijn we rijk aan doelwitten? Ze moeten er maar één keer doorraken.”