2016 rampjaar voor Belgische boeren

Het jaar is nog niet eens voorbij, maar nu al is duidelijk dat 2016 een droef jaar wordt voor de Belgische akkerbouw, zo stelt de Boerenbond. Die verwijst onder meer naar enerzijds het koude en natte voorjaar en anderzijds het droge en hete najaar. Daardoor valt de oogst sterk tegen voor verschillende teelten. De organisatie verwacht ook dat dit niet zal gecompenseerd worden door hogere prijzen.

Zo ligt de opbrengst van de wintergerst en wintertarwe twintig tot veertig procent lager dan vorig jaar en valt ook de gemiddelde kwaliteit tegen. Uit meetresultaten door het Bieteninstituut blijkt dat zowel het gewicht als het suikergehalte van de veel lager uitvalt.

In sommige regio's ging op heel wat percelen door de regenval in mei en juni de aardappelteelt volledig verloren. De opbrengstraming ligt tien procent lager dan het vijfjarig gemiddelde, terwijl er nochtans een groter areaal geplant was. Ook de maïsteelt wordt dit jaar zeker en vast geen hoogvlieger, aldus de Boerenbond. 

Amper winst
De kleinere oogst zal bovendien niet gecompenseerd worden door hogere prijzen. Voor granen wordt de prijs bepaald door de wereldmarkt. Er wordt niet verwacht dat de graanprijs nog dieper zal dalen, maar er liggen ook zeker geen hoge prijsstijgingen in het verschiet. In de aardappelteelt liggen de prijzen voor een groot stuk contractueel vast en betekent een tegenvallende opbrengst automatisch een laag inkomen. Op de vrije markt is de aardappelprijs momenteel wel hoger, maar kan er door de droogte nu amper gerooid worden.