“Minder schapen geslacht dan in 2014”

“Vandaag zijn er voor het islamitische Offerfeest minder schapen geslacht dan bij de vorige ‘normale’ editie van in 2014”, dat besluit Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Er zijn nog geen definitieve cijfers, maar hij doet die uitspraak op basis van informatie van lokale en provinciale besturen, verklaringen vanuit de moslimgemeenschap en inschattingen van zijn eigen diensten. 

Daaruit blijkt verder nog dat er meer verdoofd geslacht zou zijn en dat er meer gekozen werd voor alternatieven, zoals een gift. Weyts noemt dat "een positieve tendens". "Het is nog wachten op definitieve cijfers, maar de verwachting is dat er dit jaar veel minder dierenleed is."

Boycot in 2015
Met de editie van vorig jaar wordt geen rekening gehouden omdat toen werd opgeroepen tot een boycot. Twee jaar terug werden 36.000 schapen geslacht, waarvan het overgrote deel (30.500) op tijdelijke slachtvoeren. Daar mocht toen nog onverdoofd geslacht worden. De slachtcapaciteit dit jaar bedroeg maximaal 28.500 schapen. Op de tijdelijke slachtvloeren, dit jaar goed voor 1.400 dieren, wordt verdoofd geslacht.

Geen incidenten
Er zijn voorlopig geen incidenten gemeld. Weyts wijst erop dat zijn diensten "scherp toezien op een goed verloop". "Elke slachtinrichting mag zich aan minstens een bezoekje van de inspectie verwachten", klinkt het. "Ook de erkende slachthuizen, waar op basis van federale regelgeving wel nog onverdoofd geslacht mag worden, worden nauwkeurig geïnspecteerd. Ook de lokale politie houdt een oogje in het zeil - alle korpsen kregen daarvoor maanden geleden al de nodige informatie."