5 dingen die je moet weten over Offerfeest

De moslims in België vieren vandaag en de komende drie dagen het Offerfeest. Het feest valt tijdens de twaalfde (laatste) maand van de islamitische kalender en wordt door veel mensen geassocieerd met het slachten van een schaap, maar het is veel meer dan dat. Daarom: vijf dingen je (misschien) nog niet wist over het Offerfeest.

1. Waar komt het schaap vandaan?
Het slachten van het schaap tijdens het Offerfeest komt niet zomaar uit het niets. De slachting gaat terug op het verhaal van de profeet Ibrahim (bij ons bekend als Abraham), die bereid was om zijn zoon te offeren omdat God dat van hem vroeg. Toen Ibrahim zijn zoon ter ere van God met een mes wilde doden, sneed het mes niet. Vervolgens klonk de stem van God die Ibrahim zei dat een ram de plaats van de zoon mocht innemen. Door een schaap te slachten tonen de moslims hun volledige toewijding aan Allah.

Klinkt het verhaal je vertrouwd in de oren? Dat kan! Het verhaal van de profeet staat namelijk ook beschreven in de Bijbel. Veel mensen leerden erover tijdens de lessen godsdienst.

2. Verdoofd of onverdoofd?
In de officiële religieuze adviezen (fatwa's) staat nog steeds dat verdoofd slachten haram -een zonde- is. Maar daar lijkt stilaan verandering in te komen. De recent opgerichte de Europese Stichting van Theologen, Imams en Predikanten ( E.S.T.I.P. ) spreekt zich nu uit voor verdoofd slachten. "We willen een hedendaags antwoord bieden op religieuze vragen van moslims in Europa", zegt woordvoerder en imam Brahim Laytouss. "Aangezien de grondslag van de islam steeds de genade voor alle schepselen vooropstelt (...) is het tot rust brengen van het dier door middel van het toedienen van verdoving ( elektro-narcose of andere verdovingstechnieken ) die het dier bedwelmen en niet doden toegelaten", klinkt het.

3. Slachten is niet het enige ritueel
Het Offerfeest draait vooral rond vergeven. Moslims nemen de tijd om de mensen die hen onrecht hebben aangedaan, vergeving te schenken. Ze hebben ook extra aandacht voor armen en minderbedeelden en de banden met familieleden worden opnieuw aangehaald. Mensen die in het ziekenhuis liggen of eenzaam zijn, wordt in die periode een bezoekje gebracht.

De moslims zeggen ook vaak ‘allahoe akbar’ tijdens het Offerfeest. Het is een zin die God verheerlijkt en letterlijk ‘God is groot’ betekent. “De zin wordt jammer genoeg vaak misbruikt door terroristen”, zegt de Gentse imam Brahim Laytouss. “Zij roepen ‘God is groot’ om God te verheerlijken door mensen te vermoorden, maar dat is absoluut fout”.

4. Hoe ziet deze dag er voor moslims uit?
Het Offerfeest duurt vier dagen die min of meer volgens hetzelfde schema verlopen. De laatste dag valt samen met het einde van de hadj, de pelgrimstocht naar Mekka die moslims één keer in hun leven moet maken.

Gebed
De moslims wassen zich ritueel, parfumeren zich en trekken nieuwe of schone kledij aan om naar het gebed te vertrekken. Het gebed tijdens het Offerfeest vindt meestal niet in de moskee plaats, om iedereen te kunnen betrekken. Vrouwen mogen tijdens hun menstruatie bijvoorbeeld niet in de moskee komen, terwijl iedereen welkom is in de open ruimte. De kinderen bidden meestal achteraan de ruimte, om de sfeer sereen en rustig te houden.

Feest
Na het gebed feliciteert iedereen elkaar en is het tijd voor het offeren van de dieren opdat iedereen rond de middag samen met familieleden, buren en vrienden een maaltijd kan nuttigen. Wie geen geld heeft om een schaap te slachten, mag ook een ander dier slachten. Eén derde van het geofferde dier wordt aan de armen geschonken. “Het is een misverstand dat een derde van het vlees aan arme moslims wordt gegeven”, vertelt Laytouss. “Ook met arme mensen die geen moslim zijn, wordt een stukje vlees gedeeld. Er staat nergens dat het specifiek om moslims moet gaan”.

5. Hoe wens je een moslim een gelukkig offerfeest?
“Wij zeggen Eid Mubarak”, zegt Brahim Laytouss. “In het Nederlands wordt dat ‘Een gezegend Offerfeest' ”.

Door: Tessa Rens