Geen vacatures voor 55-plussers van VDAB

Werkloze 55-plussers die via de VDAB op zoek gaan naar een job, worden niet automatisch op de hoogte gebracht van nieuwe vacatures. Het gaat om een overblijfstel uit een akkoord dat de sociale partners afsloten in 2008, dat schrijft De Morgen.

Mensen die op zoek zijn naar een job, worden door de VDAB per sms of mail op de hoogte gehouden van nieuwe vacatures die min of meer (tachtig procent) matchen met  hun profiel. Nu blijkt dat 55-plussers uit de boot vallen en geen meldingen krijgen.  In 2008 is namelijk afgesproken dat oudere werknemers een ‘kwalitatieve begeleiding’ moeten krijgen en enkel gecontacteerd moeten worden indien een vacature de volle honderd procent overeenstemt met hun profiel.

Bruno Vermeulen, een man van 56 die benadeeld wordt door de regel, heeft het Interfederaal Gelijkekansencentrum op de hoogte gebracht van de leeftijdsdiscriminatie. Hij getuigde daarover in De Morgen. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) wil in principe de afspraak aanpassen, maar vindt dat het de taak is van de sociale partners om actie te ondernemen.