Begroef VUB kritisch rapport?

Een officieel rapport waarin de rechtenopleiding van de VUB een onvoldoende krijgt, is nooit gepubliceerd. De Brusselse universiteit stak er een stokje voor met een juridisch offensief, schrijft De Standaard. Om verdere escalatie te voorkomen is afgesproken dat de universiteit een nieuwe beoordeling krijgt. 

De rechtenopleidingen van alle Vlaamse universiteiten zijn de afgelopen jaren onder de loep genomen door een onafhankelijke commissie. De resultaten moesten voor de zomer online verschijnen op de website van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR). Omdat de VUB niet akkoord was met de negatieve beoordeling, stapte ze naar de rechter. Die legde een dwangsom op van 250.000 euro als het rapport gepubliceerd zou worden, in afwachting van een uitspraak ten gronde. De VLUHR besloot daarop geen enkel rapport online te zetten. 

De rechtenopleiding aan de VUB kreeg een onvoldoende voor het onderdeel kwaliteitszorg, dat bijvoorbeeld gaat over de bewaking van het niveau van de examens. Door die onvoldoende kreeg de VUB over de hele lijn een buis. "Wij hebben niets te verbergen. De kwaliteit van onze afgestudeerden is goed. Maar op een één facet van de beoordeling zijn we niet goed genoeg bevonden. Daar zijn we het niet mee eens", zegt rector Paul De Knop.