Weyts wil label voor onverdoofd slachten

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil dat vlees afkomstig van onverdoofd geslachte dieren een specifiek label krijgt. Met Comeos, de federatie van de distributiesector, heeft hij alvast een principieel akkoord bereikt om zo'n regeling uit te werken. Daarmee reageert Weyts op het bericht dat over heel Vlaanderen consumenten zonder het te weten onverdoofd geslacht vlees eten, omdat dat niet aangeduid staat op het label. 

Uit een bevraging van De Standaard blijkt dat 94 procent van de schapen, 48 procent van de kalveren en 21 procent van de runderen onverdoofd geslacht worden. Omdat op het etiket niet vermeld moet worden of het vlees afkomstig is van verdoofd of onverdoofd geslachte dieren, zijn consumenten zich daar niet van bewust. Minister Weyts wil daar dus verandering in brengen en een label introduceren voor vlees dat van onverdoofd geslachte dieren afkomstig is. 

Geen label voor verdoofd slachten
"Ik wil voor alle duidelijkheid geen label voor vlees van verdoofd geslachte dieren, net het tegenovergestelde. De regel moet zijn dat er verdoofd wordt geslacht en dat er dus enkel een label of aanduiding is wanneer men van de regel afwijkt", legt Weyts uit. Weyts is al een hele tijd in gesprek met Comeos om zo'n regeling uit te werken en bereikte al een principieel akkoord. 

Als het van Weyts afhangt, krijgt dit voorbeeld ook navolging op alle niveaus van de distributiesector van het warenhuis tot kleine zelfstandige, "zodat consumenten niet langer onbewust en ongewild vlees kopen van onverdoofd geslachte dieren."