Dossier Terreurdreiging

Straf op terrorisme strijdig met grondwet?

De Raad van State waarschuwt dat de celstraffen die gelden voor terroristische misdrijven in strijd kunnen zijn met de Grondwet. Er staan zeer uiteenlopende strafmaten op dergelijke misdrijven, schrijft De Tijd.

Je wordt even zwaar bestraft als je meewerkt aan het toebrengen van slagen en verwondingen met voorbedachten rade als wanneer je meewerkt aan een moord. Dat geldt ook voor andere terroristische misdrijven, merkt de Raad van State op. "Is dat nog in overeenstemming met het beginsel van de proportionaliteit van de straf en het grondwettelijk beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie?"

De proportionaliteit van de straf houdt in dat een straf evenredig moet zijn aan de misdaad, dus in dat opzicht kan dezelfde straf moeilijk gegeven worden voor twee verschillende misdrijven. De pijnlijke conclusie staat in een advies van de Raad van State over een wetsvoorstel van Open Vld, de N-VA en de MR dat de terrorismewet voort uitbreidt om ook de voorbereidingen van een potentiële aanslag strafbaar te maken.

"We weten al langer dat de celstraffen niet evenredig zijn", zegt Kamerlid Carina Van Cauter (Open Vld). "Dat is zo gegroeid omdat de terrorismewet door de jaren stap voor stap is uitgebreid. Het is aan de minister van Justitie om dat recht te trekken in zijn grote hervorming van het strafwetboek."