Steeds vaker foute info op voedseletiket

De voorbije vijf jaar heeft de Economische Inspectie meer dan duizend processen-verbaal opgesteld voor inbreuken op de reglementering inzake etikettering, benaming, oorsprong, productiemethode, samenstelling en publiciteit van voedingsmiddelen.

Het aantal inbreuken per jaar stijgt merkbaar. Vijf jaar geleden waren er slechts 91 inbreuken, vorig jaar werden er 241 vastgesteld. In 125 gevallen werd een pro justitia opgesteld die aanleiding gaf tot een minnelijke schikking of die werd overgemaakt aan het parket voor eventuele vervolging. De meeste controles gebeuren in de sectoren vlees, vis, wijn en groeten en fruit. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Leen Dierick (CD&V) opvroeg aan partijgenoot en minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters.

Controle
Sinds vorig jaar is het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) ook gestart met de controle op informatie over allergenen. "Hier is alvast verdere opvolging noodzakelijk. Wat betreft de schriftelijke overdracht van allergeneninformatie werden zo'n 6.000 controles uitgevoerd op onverpakte levensmiddelen, waarvan zestig procent conform. Voor de mondelinge communicatie werd een 17.000-tal controles uitgevoerd waarvan 34 procent conform", zegt Leen Dierick.

Aanpassingsperiode
De Europese wetgeving op vlak van voedingsetiketten is effectief behoorlijk aangepast de voorbije jaren en het is normaal dat dat een zekere aanpassingsperiode vraagt. Dat zegt Nicholas Courant van FEVIA. "Er zijn heel wat aanpassingen gebeurd, denk maar aan de aanduiding van allergenen. Dat vraagt onder andere logistieke aanpassingen die moeten gebeuren. Dat is nu wellicht grotendeels doorgevoerd maar de cijfers die nu bekend zijn van de voorbije vijf jaar reflecteren iets meer inbreuken de wellicht grotendeels daaraan te wijten zijn."