91% wil geen dotaties voor Laurent en Astrid

Maar liefst 91,9 procent van de Vlamingen vindt dat de dotaties van prinses Astrid en prins Laurent beperkt of afgeschaft moeten worden als ze hun taken niet naar behoren vervullen. Dat blijkt uit een peiling van het VTM NIEUWS-magazine Royalty bij 1.000 Vlamingen.

Prins Laurent krijgt 307.000 euro per jaar, prinses Astrid ontvangt 320.000 per jaar en de dotatie van koning Albert bedraagt 923.000 euro per jaar. In ruil zijn zij verplicht een aantal openbare optredens te doen. Astrid is de meest plichtbewuste royal. Zij bezoekt verschillende welzijnsinitiatieven en bekostigt met haar dotaties ook haar handelsmissies.

Laurent vult veel activiteiten in maar de vraag is of zijn publieke optredens wel relevant zijn: verkiezing van de mooiste hond van Brussel, een filmpremière van Erik Van Looy en een bezoek aan Tomorrowland zijn enkele voorbeelden. Hij betaalde met de dotatie ook zijn skireis en zijn boodschappen in de Colruyt, maar werd door premier Charles Michel op de vingers getikt en moest 16.000 euro terugbetalen.

Albert en Paola misnoegd
Albert en Paola gaven na hun pensioen te kennen dat ze het rustiger aan wilden doen. Maar omdat de dotatie na de troonsafstand van de beloofde 1,4 miljoen naar 923.000 zakte, zijn onze ex-vorsten misnoegd. Ze weigeren daardoor deel te nemen aan bepaalde openbare manifestaties. Zo waren ze al drie keer op rij afwezig op onze nationale feestdag.

Koning Filip krijgt geen dotatie maar wel een loon-en werkvergoeding van 11,5 miljoen per jaar. Het gaat om de zogenaamde ‘civiele lijst’. Daarmee bekostigt hij onder meer zijn staatsbezoeken, zijn personeelskosten en zijn wagenpark.

Dotatie inperken of afschaffen
Aangezien de leden van het koningshuis hun taken niet naar behoren vervullen, vindt de meerderheid van de ondervraagde Vlamingen dan ook dat de dotatie van Laurent, Astrid, Albert en Paola en kroonprinses Elisabeth én de civiele lijst van Filip en Mathilde ingeperkt of afgeschaft moet worden.

91,9 procent van de ondervraagde Vlamingen vindt zelfs dat de jaarlijkse dotatie van deze royals zou moeten worden afgenomen als ze hun taken niet naar behoren vervullen.

Uitgaven verantwoorden
Bovendien staat nergens gespecificeerd welke taken de leden van het koningshuis moeten uitvoeren en hoeveel er dat moeten zijn. Aan de hand van de uitgevoerde publieke taken moeten Laurent, Astrid en Albert de relevantie van hun dotatie verantwoorden bij het Rekenhof en het parlement. Zij moeten een lijst indienen met volbrachte optredens én de kostprijs daarvan. Koning Filip moet zich voor zijn uitgaven helemaal niet verantwoorden. 67,6 procent van de ondervraagden vindt dan ook dat de huidige federale regering het mogelijk moet maken dat de volgende regering de bevoegdheden van de koning kan aanpassen.

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX tussen 1-2 september 2016 bij 1.000 Vlamingen uit het iVOX panel, representatief naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, kieskring en politieke stemgedrag (federale verkiezingen 2014). Maximale foutenmarge is bij 1.000 Vlamingen 3.02%.

Bron: iVOX

Nog meer opmerkelijke cijfers zijn vanavond om 18.25 uur te zien in de eerste aflevering van het vernieuwde ‘Royalty’ op VTM.