Geens wil ook experts in assisenjury

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil de volksjury in assisenzaken vervangen door een groep van burgers en experten. Bovendien wil hij criminele kamers inrichten die in de plaats moeten komen van het hof van assisen. Dat schrijft De Morgen.

Minister Geens heeft een concreet plan klaar om de assisenprocedure en de bijhorende volksjury in ons land te hervormen. Dat is nodig, want België is in het verleden al verschillende keren op de vingers getikt voor die procedure. De volksjury is immers een groep leken die in een assisenproces een wel heel belangrijke rol krijgt, en bovendien is beroep tegen hun oordeel niet mogelijk.

Om die reden had Geens al een wetswijziging doorgevoerd die het makkelijker maakte bepaalde zaken voor een correctionele rechtbank af te handelen in plaats van voor het assisenhof. Dat had dan weer als gevolg dat sommige moordzaken ook als 'correctionaliseerbare feiten' werden veroordeeld. Ook daar moet verandering in komen. Geens wil nu naar een systeem met een gemengde jury, waarin naast burgers ook experten zetelen. In het nieuwe systeem moeten beklaagden ook de kans hebben tegen het vonnis in beroep te gaan.

Experts
“Wat mij betreft, zitten we in een overgangsfase”, zegt de minister in De Morgen. “Er zitten zeker voordelen in de manier van bewijs- en open debatvoering voor het assisenhof die kunnen worden gehandhaafd. Er zit zeker ook een waarde in de inbreng van leken. En een gemengde kamer waarin leken en rechters samen zouden berechten in een college, zie ik zeker zitten”, aldus Geens.

De nieuwe procedure zou de vorm aannemen van een criminele kamer die ruim de tijd voorziet voor open debatten en het horen van getuigen en deskundigen, zoals in het assisenhof. Dominique Matthys, voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, reageert intussen positief op de voorstellen. "Een van de meest waardevolle gegevens van assisen is niet zozeer de volksjury, maar dat debatten zeer uitgebreid worden gevoerd, met onderzoeken ter terechtzitting en getuigenverhoren. Als dat zou kunnen bereikt worden binnen het project dat nu op til staat, denk ik dat we daar niet negatief tegenover staan."