“Alles doen om deze drama’s te voorkomen”

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) en het Agentschap Jongerenwelzijn betreuren de dood van de 19-jarige Jordy B. die in een tentje in de Blaarmeersen in Gent dood werd teruggevonden. Vandeurzen zegt wel dat de hulpverleners niks te verwijten valt. "Vlaanderen neemt voldoende maatregelen om te voorkomen dat kwetsbare jongeren na hun achttiende aan hun lot worden overgelaten."

“Het is bijzonder tragisch en we moeten alles doen om dit soort drama’s te voorkomen”, reageert Jo Vandeurzen. “Als je minderjarig bent, val je onder de integrale jeugdhulp. De rechter kan dan een beslissing opleggen. Maar als je meerderjarig wordt, kies je zelf of je ingaat op het aanbod van hulp.”

"Aanklampend"
“Ik denk dat heel wat jeugdinstellingen in Vlaanderen jonge mensen echt wel voorbereiden. Ze proberen samen op zoek te gaan naar een nieuwe woonst, werk enzovoort. Maar we moeten aanklampend zijn en we mogen hen zeker niet loslaten. Ook als de jongeren niet spontaan bereid zijn om op dat hulpaanbod in te gaan”, aldus Vandeurzen.

“Terugvalpositie”
Volgens Peter Jan Bogaert van het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn blijven jongeren uit de jeugdhulp erg kwetsbaar na hun achttiende. “Uit onderzoek blijkt dat deze jongeren vaker te maken hebben met dakloosheid, structurele werkloosheid en kansarmoede. We proberen daar natuurlijk alles aan te doen. Maar vanaf achttien jaar weigeren velen die voortgezette hulp, door een drang naar autonomie. 

Bogaert stelt “een terugvalpositie” voor wanneer de jongeren zelfstandig gaan leven. “Als het dan weer wat moeilijker gaat, kunnen ze altijd terug naar een veilig plekje in de sociale voorziening.”

Bekijk ook: