Offerfeest valt dit jaar op 12 september

Het islamitische Offerfeest, Ied al-Adha, zal dit jaar op maandag 12 september plaatsvinden. Dat heeft het Executief van de Moslims van België (EMB), ook wel Moslimexecutieve genoemd, meegedeeld. De EMB is het vertegenwoordigende orgaan van de moslims in België.

Het Executief herinnert eraan dat het Ied al-Adha een feest is van "openheid naar iedereen van welke godsdienst of overtuiging ook".

Ibrahim
Het Offerfeest van de islam wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim, die bereid was zijn zoon te offeren in opdracht van God. Toen Ibrahim zijn zoon ter ere van God met een mes wilde doden, sneed het mes niet. Vervolgens klonk de stem van God en die stuurde vervolgens een engel naar profeet Ibrahim die zei dat een ram de plaats van de zoon mocht innemen.

Op de dag van het Offerfeest worden door moslims dieren die volgens dhabiha (de door de islam voorgeschreven wijze van slachten, nvdr.) geslacht zijn, opgegeten. Gewoonlijk slacht men in België een schaap of lam. Het slachtvlees wordt door de moslims opgegeten, wat overblijft wordt verdeeld onder buren, familieleden en armen.

Onverdoofd slachten
Er gaan de laatste jaren in ons land steeds meer stemmen op om het onverdoofd slechten volledig te verbieden vanuit het oogpunt van het dierenwelzijn.

In het persbericht waarop de precieze datum van het religieuze feest voor dit jaar wordt medegedeeld, wenst het Executief "de moslimgemeenschap een gelukkig en prettig feest toe, en nodigt de moslims uit te werken voor vrede, dialoog en solidariteit."