Vierdagenweek voor Waalse ambtenaren?

Waals minister van Ambtenarenzaken Christophe Lacroix (PS) werkt aan een plan dat een werkweek van vier dagen zonder loonverlies invoert voor bepaalde oudere Waalse ambtenaren met een zwaar beroep. Dat melden Le Soir en de RTBF. Gisteren kondigde PS-voorzitter Elio Di Rupo aan dat hij een algemene vierdagenweek wil met behoud van loon.

Lacroix kreeg van de regering het fiat om een voorstel uit te werken en voor te leggen aan de vakbonden. Zowat 370 personeelsleden - onder wie technisch en onderhoudspersoneel, maar bijvoorbeeld ook sluiswachters - zouden in aanmerking komen vanaf 2017, nadien worden dat er mogelijk meer. Het vijfde dat ze minder zullen werken, zal gecompenseerd worden met nieuwe aanwervingen.

Doel is onder meer de afwezigheden wegens ziekte tegen te gaan, die al vanaf 45 jaar gevoelig blijken toe te nemen, aldus Lacroix. Daarnaast is ook sprake van een nettoverhoging met minstens 30 euro van de laagste lonen in de Waalse ambtenarij. Van die maatregel zouden zowat 1.200 ambtenaren kunnen genieten.