Op kot gaan wordt 100 euro duurder

Studenten die op kot gaan, zullen 100 euro extra aangerekend krijgen voor hun waterfactuur. Dat zegt sp.a-parlementslid Rob Beenders. De extra kost is volgens hem een gevolg van de hervorming van de waterfactuur die minister van Omgeving Joke Schauvliege heeft ingevoerd. Beenders roept Schauvliege op studentenkamers net als rusthuizen, zorgcentra en gevangenissen vrij te stellen van de extra taks.

In januari 2016 voerde minister Schauvliege een nieuwe tariefstructuur in voor het drinkwater. Die nieuwe structuur voorziet onder meer in een progressief tarief. Bij zuinig gebruik wordt een lager tarief aangerekend, bij een royaler gebruik een hoger tarief. Ook voor studenten dreigt de hervorming nadelig uit te vallen.

Vastrecht
Er is namelijk een extra 'vastrecht' van 100 euro per wooneenheid ingevoerd. Daarmee dekt de drinkwatermaatschappij de kosten die men maakt om op elk moment van de dag drinkbaar water te leveren (bv. aanleggen van nieuwe leidingen). Het vastrecht is een forfaitair bedrag ongeacht het waterverbruik.

Gezinnen krijgen een korting van 20 euro per gedomicilieerde. Een alleenstaande betaalt met andere woorden 80 euro, een gezin met 5 personen moet niets betalen. "Maar studenten zijn niet gedomicilieerd en krijgen hierdoor dus geen korting en betalen de volle pot", aldus Rob Beenders. "Tel dit vastrecht bij de verhoogde inschrijvingsbijdrage voor het hoger onderwijs die gestegen is van 620 euro naar 890 euro en je zit aan een prijsverhoging van 370 euro als je je hogere studies combineert met een kot", stelt de sp.a'er.

Vrijstelling
Beenders vraagt daarom aan minister Schauvliege om studentenkoten een vrijstelling te geven zoals dat ook het geval is voor collectieve verblijfsaccomodaties zoals rusthuizen, zorgcentra en gevangenissen. De partij wil daarvoor zelf een voorstel indienen.