D-day voor 1,2 miljoen leerlingen

Voor bijna 1,2 miljoen kinderen en jongeren en 150.000 onderwijsmensen gaan op deze 1 september de deuren van de klaslokalen weer open. Het gaat om ongeveer 73.000 onderwijzers in het basisonderwijs en 77.000 leraren in het middelbaar. Opvallend is dat nog slechts één op vier onderwijsmensen van het mannelijke geslacht is.

Na twee maanden vakantie is het zover, de eerste dag van het nieuwe schooljaar is aangebroken. Ook minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) start aan het nieuwe schooljaar. Zij zal vandaag vier Vlaamse en Brusselse scholen en één bedrijf bezoeken. De dag begint alvast voor de minister sportief, met een fietsrit van haar kabinet naar de Nellie Melba basisschool in Anderlecht. Vervolgens trekt ze naar het petrochemisch bedrijf BASF in Antwerpen om er het nieuwe "duaal leren" of werkplekleren in the picture te plaatsen.

De hervorming naar een meer inclusief onderwijs, dat ernaar streeft om meer kinderen met bijzondere zorgnoden op te nemen in het regulier onderwijs, wordt dit jaar nog geëvalueerd, zegt minister Crevits. Het zogenaamde M-decreet zorgt ervoor dat meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften naar het gewone onderwijs kunnen gaan. Vlaanderen is momenteel nog koploper in het aantal leerlingen dat school loopt in het buitengewoon onderwijs.

Pijnpunten
De hervorming werd een jaar geleden doorgevoerd en na afloop van het eerste werkingsjaar waren heel wat kritische geluiden te horen. "Het allergrootste pijnpunt is de GON-begeleiding (de extra uren begeleiding die leerlingen met zorgnoden krijgen in het regulier onderwijs)", geeft Hilde Crevits toe. "De criteria om die uren toe te kennen zijn te strak , dus daar moeten we aan sleutelen."

Of het er nu aan ligt dat de kinderen elk jaar slimmer worden, of dat het Vlaamse onderwijs almaar beter wordt, is niet duidelijk. Maar uit cijfers van het ministerie van Onderwijs blijkt dat er elk schooljaar minder zittenblijvers zijn: nog maar 2 op de 100 in het lager onderwijs en 4 op de 100 in het middelbaar vorig schooljaar.