Zinloze asielprocedure? Geen vergoeding

Morgen treedt een nieuw puntensysteem in werking voor de vergoeding van pro Deo-advocaten, dat een eind moet maken aan de misbruiken bij asielaanvragen. Pro Deo-advocaten worden betaald via een puntenysteem en dat zal nu meer prestatiegericht worden. Het is de bedoeling om onder meer bemiddeling te stimuleren en herhaalde asielaanvragen te ontmoedigen. Staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken spreekt van "één van de grootste hervormingen ooit in vreemdelingenzaken".

De hervorming bestaat er onder meer in dat de pro Deo-advocaten slechts 3 punten - 1 punt is 25 euro waard - krijgen voor het bijwonen van een verhoor bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtingen en Staatslozen (CGVS) in plaats van 15 vandaag. Bij meervoudige asielaanvragen wordt de puntenvergoeding verminderd wanneer er geen nieuwe elementen worden aangehaald. Onnodig procederen levert dus steeds minder op.

Rechtvaardiger?
Bij kennelijke onrechtmatige beroepen of beroepen die wegens fouten niet op de rol geplaatst worden, krijgt de advocaat zelfs geen vergoeding meer. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is alvast zeer tevreden met de hervorming. "Dit systeem zal rechtvaardiger worden omdat we ervoor zorgen dat wie er echt nood aan heeft, effectief een beroep kan blijven doen op deze hulp, terwijl mensen met voldoende bestaansmiddelen worden uitgesloten", laat hij weten in een persbericht. 

Staatssecreataris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) reageert op zijn blog opgetogen over de hervorming. "Na vele mislukte pogingen in het verleden wordt eindelijk komaf gemaakt met de lucratieve asiel- en migratiebusiness via het pro Deo-stelsel. Iedereen blijft recht hebben op een pro Deo-advocaat maar de misbruiken en procedureslagen worden financieel fors ontmoedigd", aldus de N-VA-staatssecretaris. Hij hoopt dat mede hierdoor alle achterstand in vreemdelingenzaken tegen eind 2017 zo goed als weggewerkt zal zijn.