Dossier Terreurdreiging

Syriëstrijders vooral twintigers, oudste 70

De nieuwe databank met 'foreign terrorist fighters' telt momenteel 104 vrouwen op een totaal van 614 mensen.  Met 61 procent is de ruime meerderheid twintiger, de jongste strijder is vijftien en de oudste zeventig. Iets meer dan twintig onder hen zijn al betrokken geweest bij aanslagen. Dat schrijft het magazine Knack dat naar eigen zeggen inzage kreeg in de beruchte databank van (kandidaat-)Syriëstrijders die uit België zijn vertrokken.

Helemaal operationeel is de databank nog niet, voorlopig zit ze nog in een testfase. De ruim achthonderd namen die circuleerden op de Belgische lijsten ten tijde van de aanslagen in Parijs, zijn na uitvoerige controle teruggebracht tot 614. "Het is belangrijk dat we die criteria strikt naleven, want als je naam op de lijst staat, kan dat tot maatregelen leiden", verduidelijkt OCAD-topman Paul Van Tigchelt.

Ruim twee op de drie mensen in de databank zijn wellicht nog in Syrië of Irak, op weg ernaartoe, vermoedelijk teruggekeerd of hebben geprobeerd te vertrekken. Van de overige mensen in de databank wordt vermoedt dat ze kandidaat zijn om naar Syrië of Irak af te reizen. Bij die laatste categorie gaat het over ongeveer 150 personen. De cijfers zijn inclusief de 109 overleden strijders waarvan de dood nog niet officieel is vastgesteld. Ruim de helft van de personen in de databank hebben de Belgische nationaliteit.

Steeds minder
Steeds minder personen vertrekken vanuit België naar Syrië. De allereerste gekende Belgische vertrekker was Nabil Kasmi, die in augustus 2012 definitief naar de regio afzakte. Dat jaar probeerden gemiddeld twaalf mensen per maand te vertrekken, net als in 2013. Het jaar nadien waren dat er elf per maand, vorig jaar nog zes. Dit jaar is nog niemand effectief vertrokken.

Naast de zestien minderjarigen in de databank heeft het OCAD weet van 32 kinderen jonger dan twaalf, die evenwel niet in de lijst opduiken omdat ze zowat steeds met hun ouders mee vertrokken.