Zorgkinderen steeds vaker op internaat

Meer en meer ouders van kinderen met leerstoornissen of gedragsproblemen sturen hun kind op internaat, omdat ze denken dat de kinderen dan beter opgevangen worden dan op een gewone school. Dat legt extra veel druk op de internaten: nu al vier op tien leerlingen heeft een vorm van leerstoornis of autisme. Bovendien hebben internaten niet allemaal het personeel om die kinderen de extra zorg te geven die ze nodig hebben.

Andere kinderen met leerstoornissen kiezen dan weer zelf voor het internaat, zoals Sophie Beerden, die in Hasselt naar school gaat. Zij zegt vooral routine nodig te hebben. “Bij ons thuis was die routine er niet echt. Internaat zorgt ervoor dat ik die wel heb. Een co-ouderschap zou ik het noemen: je hebt je ouders thuis en uw ma en pa hier.”

Anja Dingenen van het Katholiek Onderwijs zegt dat omkadering ontoereikend is. “Veel internaten zeggen: als we nog maar een opvoeder extra hebben die we kunnen vrij roosteren, dan zouden we veel meer kwalitatief werk kunnen verrichten dat ook meer effect heeft op langere termijn. Dus ik zou zeggen: we moeten meer investeren in opvoeding, voor het te laat is bij kinderen en jongeren.