Schooldirecteurs slaken noodkreet

De directeurs van het katholiek basisonderwijs trekken aan de alarmbel en vragen dringend meer personeel, twee dagen voor het begin van het nieuwe schooljaar. Volgens hen moet nu iedereen alles doen, en gaat dit ten koste van het onderwijs.

Binnen twee dagen begint het nieuwe schooljaar, maar sommige schooldirecteurs van het katholieke basisonderwijs zien dat nog niet helemaal zitten. Reden? Er zijn te weinig werkkrachten. Daarom moet de directeur ook klusjesman spelen en moet een leerkracht ook inspringen als secretaresse.

De directeurs van het katholiek basisonderwijs vragen daarom dringend meer middelen voor beleidsomkadering, zodat ze voldoende medewerkers zoals administratief personeel of ICT- en zorgcoördinatoren kunnen aanstellen. Ze starten daarvoor een digitale petitie en vragen dat de Vlaamse regering daarvoor een concreet plan uitwerkt.

De directeurs vragen dat de Vlaams regering het probleem erkent en er zich toe engageert om een concreet actieplan uit te werken. Om druk op de ketel te houden, zullen ze de Vlaamse regering per trimester punten op het rapport geven.