1 op 3 Brusselaars leeft in armoede

Ongeveer een derde van de Brusselaars (30,9 procent) moet rondkomen met een inkomen dat onder de armoederisicogrens ligt. Dat blijkt uit de Brusselse Welzijnsbarometer 2015 van het Brusselse Observatorium voor Gezondheid en Welzijn.

Het armoederisico in Brussel ligt daarmee duidelijk hoger dan in Wallonië en Vlaanderen. De Welzijnsbarometer is een onderdeel van het Brussels Armoederapport 2015. De barometer brengt de socio-economische situatie van de Brusselaars in kaart.

De barometer bevestigt de alarmerende armoedecijfers in Brussel. Bijna vier op de tien Brusselaars loopt ‘een risico op armoede of sociale uitsluiting’ en een derde van de Brusselaars heeft een inkomen onder de armoedegrens. Dat percentage is het dubbele van het Belgische gemiddelde.

Werkloos
Vijfentwintig procent van de Brusselse kinderen en jongeren groeit op in een huishouden zonder inkomen uit werk. En bijna een kwart van de Brusselse bevolking op actieve leeftijd (18-64 jaar) heeft recht op een vervangingsinkomen of bijstandsuitkering.

Geen diploma
Ook andere cijfers zijn weinig rooskleurig. Zo verlaat één op de zes mannelijke jongeren vroegtijdig de schoolbanken, dus zonder diploma secundair onderwijs. Bij jonge vrouwen is dat één op de tien.

Verder blijkt huisvesting steeds problematischer te worden voor personen met een laag inkomen. De gemiddelde huurprijs stijgt en het aantal gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning is opgeklommen naar ruim 44.000. Er wordt aan minder dan de helft (44,9 procent) van de vraag voldaan.

De onderzoekers merken nog op dat de cijfers in de barometer een onderschatting zijn van de realiteit. Zo zijn verschillende groepen, zoals mensen zonder wettig verblijf en daklozen, niet opgenomen in de cijfers.