Dit missen scholieren in hun leerstof

In het Vlaamse Parlement werd deze voormiddag het Scholierenrapport voorgesteld, de grote rondvraag bij 17.000 Vlaamse scholieren over wat zij precies missen in de leerstof. Uit de enquête blijkt dat het voor de scholieren zeker anders moet, met meer aandacht voor onder meer diversiteit, gezondheid en verbondenheid. 

Op 3 februari trapte Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) een groot maatschappelijk inspraaktraject af, met als centrale vraag: "Wat moet iedere jongere in 2030 leren op school?" De Vlaamse Scholierenkoepel engageerde zich om de stem van jongeren te injecteren in het debat. Dat leverde een toevloed aan antwoorden van 17.000 scholieren op. Die informatie is nu gebundeld in het Scholierenrapport onder zes thema's.

  • Fysieke gezondheid: de scholieren vinden dat gezondheid niet zomaar een af te vinken puntje in het leerplan mag zijn, maar vinden dat het terug moet te vinden zijn in de hele schoolcultuur.
  • Mentale gezondheid: de jongeren vragen extra ondersteuning van hun leerkrachten om met de stress en de prestatiedruk om te gaan.
  • (Ver)kennen van eigen mogelijkheden: het is ook belangrijk om meer te investeren in de eigen sterktes van de leerlingen, klinkt het. 
  • Klaarstomen voor het leven na school: veel ondervraagde leerlingen geven aan dat ze bepaalde basisvaardigheden om te overleven missen. Ze kunnen vierkantswortels trekken, maar geen worteltjes koken, bijvoorbeeld.
  • Verbodenheid met elkaar: de scholieren vragen meer aandacht voor romantische relaties en diversiteit in de samenleving.
  • In de wereld staan: leerlingen zijn niet enkel op zoek naar zichzelf in relatie met anderen, maar ook in relatie met de hele wereld. Jongeren willen kritisch kunnen denken en beslissen en vragen daarvoor hulp aan het onderwijs.

"Op een gepaste manier vertalen"
"Het is nu de opdracht van de onderwijscommissie om deze inhouden en deze eigentijdse visie op een gepaste manier te vertalen in eindtermen die jonge mensen sterker maken om in een complexe en diverse samenleving te functioneren", zegt Kathleen Helsen (CD&V), voorzitter van de Onderwijscommissie.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) laat alvast weten dat ze met dit rapport rekening zal houden. "De scholieren geven aan wat anders kan en moet, vaak met sprekende voorbeelden", zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). "We nemen die waardevolle voorstellen mee in het traject dat nu volgt op het debat."

"Tegen 2018 eindtermen invoeren"
Tegen 2018 worden de nieuwe eindtermen ook echt in de klas ingevoerd. Naast de mening van de leerlingen, vroeg minister van Onderwijs Hilde Crevits ook al de mening aan de ouders, scholen en leerkrachten.