Hele leven in België, maar nu uitgewezen

Al zestien jaar, bijna haar hele leven lang, woont ze in België – maar nu wordt Djellza toch het land uitgezet en naar Kosovo teruggestuurd. Haar ouders vluchtten daar weg toen ze nog een baby was, maar konden nooit een permanente verblijfsvergunning krijgen. 

Toen haar gezin zestien jaar geleden aankwam in België, vroegen ze meteen asiel aan. Zes jaar later kregen ze voor de eerste keer een negatief antwoord. In de daaropvolgende jaren putte de familie alle mogelijke wettelijke procedures uit om toch te mogen blijven. Vergeefs, want enkele weken geleden klopte de politie aan. “Mijn ouders wouden niet dat hun kinderen opgroeiden in het naoorlogse geweld in Kosovo,” zegt het meisje. Het gezin moet het Belgisch grondgebied nu definitief verlaten. 

"Ik ken Kosovo niet"
Ondertussen zit Djellza al jaren op Vlaamse schoolbanken, en spreekt ze vloeiend Nederland. Intussen zit ze in een centrum in Zulte, en maandag hoogstwaarschijnlijk op een vliegtuig richting Kosovo. “Ik ben bang, mijn hele toekomst is overhoop gehaald. Ik ken Kosovo niet, daar is niks voor mij,” zegt ze geëmotioneerd. Vrienden en kennissen van de familie proberen in allerijl nog om het meisje in België te houden.

“Ouders zijn verantwoordelijk”
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) begrijpt de situatie, maar zegt dat hij niet anders kan dan we wet volgen. “Haar ouders zijn verantwoordelijk. Ze zijn hier toegekomen in 2000, sindsdien hebben ze acht bevelen gekregen om het land te verlaten. Ze hebben dat genegeerd. Dat er dan vroeg of laat wordt ingegrepen, is normaal. We leven in een rechtsstaat.”