1 student-arts op 12 kampt met burn-out

Nog voordat huisartsen echt zelfstandig aan het werk gaan, slaat stress toe. Onderzoek toont aan dat 8,5 procent van de huisartsen in opleiding met een burn-out kampt.

"Een van mijn vriendinnen was een goede student en haalde vaak grote onderscheiding", vertelt dr. Zahra Atrtchine-Kachi. De huisarts in opleiding studeerde in 2015 af aan de KU Leuven met een masterproef over burn-out bij haio's en werkt sinds begin dit jaar in een praktijk in Melsbroek. "In haar tweede specialisatiejaar huisartsgeneeskunde viel mijn vriendin echter ten prooi aan een burn-out met ernstige gevolgen", vervolgt Zahra Atrtchine-Kachi.

"Hoe is het zover kunnen komen, vroeg ik me af. Is zij de enige? In welke mate kampen andere haio's met burn-out? Wat zijn de oorzaken, en de gevolgen?", verklaart de kersverse huisarts de aanleiding van haar thesis.

Depressief
Het is vijf voor twaalf blijkt uit haar masterproef. Atrtchine-Kachi peilde bij 478 huisartsen in opleiding (haio's) in alle Vlaamse universiteiten naar stress en werkdruk. Uiteindelijk vulden 131 artsen in spe de vragenlijst in. 

De resultaten tonen dat een op de drie haio's (29,3 procent) risico loopt op een burn-out. Bij een op de twaalf is er zelfs al sprake van een echte burn-out. 14 procent van de ondervraagden voelt zich depressief en 27 procent voelt zich zenuwachtig of angstig. Bij sommige studenten zitten de frustraties zo hoog dat 16 procent ooit overwoog te stoppen.

Voor huisartsen zijn die twee jaar extra opleiding altijd een moeilijke evenwichtsoefening. Niet alleen moeten ze daadwerkelijk aan de slag in een praktijk, ze moeten ook een masterthesis schrijven en examens afleggen.

Geen hulp
"Normaal staat duidelijk beschreven hoeveel uren je moet werken, hoeveel tijd er is om te studeren en hoeveel ruimte er is voor begeleiding", zegt Atrtchine-Kachi. "Maar dat is de theorie. In de praktijk lopen de werkuren op en schiet de begeleiding er vaak bij in. Voor sommige praktijkopleiders ben je gewoon een goedkope werkkracht."

Alarmerend is dat zo'n 30,6% aangeeft geen professionele hulp te zullen zoeken als ze zich opgebrand zouden voelen, merkt de afgestudeerde huisarts op. "Het oordeel van collega's en medestudenten zal daar ongetwijfeld voor iets tussen zitten. Daarom zullen haio's waarschijnlijk zelf een oplossing zoeken voor hun problemen."

Oplossing
Als jonge huisarts vindt dr. Atrtchine-Kachi dat de oplossing moet komen van de academische leidinggevenden. "Het welzijn van geneeskundestudenten moet een prioriteit worden. Een andere studie over het welzijn van jonge afgestudeerde huisartsen toont immers aan dat de situatie niet verbetert na het afstuderen. Vroege interventies kunnen een gunstig en blijvend effect hebben op de hele medische carrière."