Dreigingsniveau blijft op drie

Het dreigingsniveau blijft ongewijzigd op drie, het op één na hoogste niveau. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gezegd voor aanvang van een bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad. Dat is het op één na hoogste niveau, wat betekent dat een dreiging "mogelijk en waarschijnlijk is".

De Nationale Veiligheidsraad was al een tijdje gepland en zit vandaag dus samen zonder concrete aanleiding. Daar is beslist dat het dreigingsniveau gehandhaafd blijft en dat ook de huidige maatregelen blijven gelden. De militairen zullen dus nog niet meteen uit het straatbeeld verdwijnen.

Het behoud is niet verrassend. Het dreigingsniveau zit al meer dan een jaar zowat constant op drie en de jongste dagen was geen sprake van bijzondere gebeurtenissen die een verhoging naar het hoogste niveau zouden rechtvaardigen.

Wat betekenen de niveau's?
Het crisiscentrum werkt voor de inschatting van de terreurniveau's met een vierdelige schaal:

  • Niveau 1: het onderwerp van de analyse is niet bedreigd
  • Niveau 2: de dreiging voor het geanalyseerde onderwerp is niet waarschijnlijk
  • Niveau 3: dreiging is wel mogelijk en waarschijnlijk
  • Niveau 4: het hoogste niveau zegt dat de dreiging nabij en zeer ernstig is