Is dit waarom 'heilige hostie' rood kleurde?

De Aalsterse priester Eric Jacqmin (64) zegt dat een tweehonderd jaar oude hostie in zijn huiskapel spontaan is beginnen 'bloeden'. Hij is er heilig van overtuigd dat hij een mirakel meemaakte, maar het Gentse bisdom zag er niet meteen een mirakel in. Onderzoekers van de Universiteit Gent reiken nu een eenvoudige verklaring aan: schimmels op de hostie kunnen voor een chemische reactie en de rode vlekken gezorgd hebben.

Professor Liesbeth Jacxsens, die overigens bereid is om een stuk van de hostie te onderzoeken in het Laboratorium voor Levensmiddelenmicrobiologie en -conservering, denkt aan een eenvoudige biochemische reactie. "Levensmiddelen die heel droog zijn, daar groeien weinig bacteriën, gisten en schimmels op", verduidelijkt professor Jacxsens.

"Als de omgevingsfactoren veranderen, zoals een blootstelling aan vocht of zuurstof, en die bacteriën, gisten of schimmels zijn latent aanwezig of komen op de hostie terecht via een microlek in de verpakking, kunnen ze terug in gang schieten." 

Wonderhostie
Volgens de priester kleurde de hostie op 7 juli plots rood. "Negen maanden eerder had ik een tinnen monstrans met een hostie erin gekregen van de eigenares van het huis waarin ik woon", zo klinkt het. "Zij had hem van een antiquair in de buurt, die zegt dat de hostie 200 jaar oud is en afkomstig is van de zusters van het klooster in Nijvel." De hostie was "al die tijd afgesloten met tin en glas, zodat niemand eraan kon", benadrukt de priester, die er zeker van is dat zich een wonder heeft voltrokken.

Sceptisch
Jacqmin is geen lid van het bisdom Gent, maar van het priesterbroederschap van de Heilige Pius X, dat terug wil naar de letter van de Bijbel. Het bisdom van Gent reageerde in ieder geval zeer afwachtend. "Om een wonder te laten erkennen, moet je door een lange procedure. Er komt een onafhankelijke commissie met wetenschappers aan te pas. Voorlopig is dat hier allemaal niet aan de orde", zegt Peter Malfliet.