Smartphone in de les: weren of integreren?

Over een dikke week begint het nieuwe schooljaar. Aan de reclame te zien wordt het een topperiode voor de smartphoneverkopers. Hoewel veel scholen smartphones proberen te weren, zeggen sommige specialisten dat je ze beter een plaats geeft in de lessen.

Katrien Bastiaens geeft wetenschappen aan het eerste tot en met het vierde middelbaar en zal de smartphone integreren in haar lessen. “Pedagogen zeggen dat de smartphone gebruiken tijdens de les goed is omdat het toestel hoort bij het dagelijkse leven”, vertelt ze. “De leerkrachten kunnen ook dingen leren van hun leerlingen, zo is er meer samenwerking in de les.”

De onderwijskoepels zijn niet tegen het gebruik van smartphones in de lessen. Het katholiek onderwijs laat de keuze aan de scholen en de leraren zelf. Als zij vinden dat een smartphone iets extra kan bieden, moeten ze hem vooral gebruiken. Het gemeenschapsonderwijs gaat een stapje verder. Zij moedigen de scholen aan om de smartphone zoveel mogelijk een plaats te geven in de lessen.