Voogden voor vluchtelingenkindjes verdubbeld

Het aantal erkende voogden voor vluchtelingenkinderen is op ongeveer een jaar tijd meer dan verdubbeld. Midden 2015 waren het er 240, momenteel zijn het er exact 529. Dat meldt de FOD Justitie, die zegt vooral nog op zoek te zijn naar Franstalige voogden.

Vorig jaar stroomde een recordaantal vluchtelingen toe in ons land. Er ontstond daardoor een tekort aan voogden, want ook het aantal niet-begeleide minderjarige asielzoekers piekte. Er volgden oproepen voor kandidaat-voogden en die resulteren nu dus in een verdubbeling van het aantal erkenningen.

Specifieke profielen
Terwijl er in januari van dit jaar nog een 900-tal jongeren op een voogd wachtten, was dat aantal in juni al gedaald tot 450. Momenteel zijn het er nog 175. "We gaan ervan uit dat we die achterstand in enkele weken kunnen wegwerken", zegt Edward Landtsheere, woordvoerder van de FOD Justitie. De dienst Voogdij van de FOD Justitie is nog op zoek naar specifieke profielen. "Er is vooral nog nood aan Franstalige of tweetalige voogden. Ook mensen die zich vlot in Wallonië kunnen verplaatsen, hebben we nog nodig. Sommige opvangcentra zijn op meer afgelegen plaatsen in het zuiden van het land gelegen."

“Blijven op zoek”
Aan Nederlandstalige kant zouden er minder problemen zijn. "Maar we blijven op zoek naar nieuwe voogden, want we willen uit voorzorg een buffer aanleggen voor als we opnieuw te kampen krijgen met tekorten." De FOD Justitie bespreekt de problematiek van de voogden in zijn jaarverslag, dat vandaag werd gepubliceerd.