Kaart: Hier zitten de meeste thuiswerkers

Het aantal mensen dat thuiswerkt is de laatste vijf jaar met meer dan 20 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie. In Vlaanderen zijn de meeste thuiswerkers, maar er zijn nog een aantal verschillen per provincies.

In 2015 telde België in totaal 595.000 mensen die thuiswerkten en dat is een stijging van 21 procent tegenover 2010. Opvallend: in Vlaanderen is het aantal thuiswerkers met 25 procent gestegen, in Wallonië slechts met 8 procent.

In Vlaanderen is de toename het grootst in Limburg: daar zijn maar liefst dubbel zoveel thuiswerkers als in 2010. Ook in Antwerpen en Vlaams-Brabant gaat het aantal thuiswerkers er flink op vooruit.