Procederen tegen uitwijzing? Boete!

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil het voor illegalen moeilijker maken te blijven procederen tegen hun uitwijzing. Hij pleit er in een interview met De Tijd voor om wie onrechtmatig gebruikmaakt van beroepsprocedures, te beboeten.

Vaak worden meerdere gerechtelijke procedures opgestart om een repatriëring te verhinderen, regelmatig tot net voor het geplande vertrek van het vliegtuig. "Daarom willen we het gemakkelijker maken boetes te geven aan mensen die zonder reden blijven procederen enkel en alleen om een uitwijzing die al vaststaat tegen te houden", zegt Francken.

Boetes tot 2.500 euro
Vandaag kunnen al boetes tot 2.500 euro worden opgelegd, maar de procedures zijn duur en tijdrovend. Bovendien zijn ze zinloos, want de klagers hebben meestal geen geld om de boete te betalen. Francken wil dan ook de procedure vereenvoudigen, zodat het gemakkelijk wordt om onterecht gebruik van de beroepsprocedure te sanctioneren. Ook wil hij het mogelijk maken om advocaten die voortdurend onterecht procederen, financieel te straffen. 

"Beangstigend"
De Orde van Vlaamse Balies vindt het idee van Francken letterlijk “beangstigend”. Het is hun plicht om iedereen bij te staan. De politiek mag niet proberen die rechtspraak te beïnvloeden, zeggen de advocaten.