Zo reageert Jong Groen op boerkinirel

Het voorstel van N-VA om ook aan onze kust boerkini’s te verbieden, lokt heel wat reacties uit. Jong Groen stelt bijvoorbeeld voor om ook witte sokken in sandalen te verbieden. “We zijn van mening dat iemand dit onmogelijk uit vrije wil kan doen”, klinkt het daar op ironische wijze.

“We zijn er dan ook van overtuigd dat deze verlichte maatregel een groot draagvlak zal kennen bij onze bevolking”, voegt de jongerenafdeling van Groen er nog aan toe. Daarmee verwijzend naar het besluit dat de burgemeester van Cannes onlangs ondertekende. Daarin staat dat strandkledij moet overeenstemmen met de scheiding tussen kerk en staat.

Ook het Gentse studentenblad Schamper reageert op het voorstel met een ludiek artikel. Daarin schrijven ze dat de Universiteit van Gent een verbod op driekwartsbroeken overweegt. Het blad gebruikt onder meer een fictieve quote van communicatieverantwoordelijke Stephanie Lenoir waarin ze stelt dat 'het voorstel op veel enthousiasme kon rekenen' en ook: "Het hoeft niet te verbazen dat onze proffen en medewerkers zo'n 'fashion disaster' meer dan beu zijn."

N-VA parlementslid en voorzitter van de commissie Radicalisering Nadia Sminate kondigde eerder vandaag aan dat ze samen met de partijtop een algemeen verbod wil invoeren voor Vlaanderen of het hele land. De studiedienst van de partij moet wel nog uitpluizen of een algemeen verbod juridisch wel te verdedigen valt.

Bekijk ook: