Verlies jij misschien jouw studiebeurs?

Verschillende Vlaamse studenten dreigen vanaf dit schooljaar hun studiebeurs te verliezen als gevolg van een hervorming van de woonbonus. "Het is niet aanvaardbaar dat een puur administratieve aanpassing van de woonbonus leidt tot het verlies van een studiebeurs", zo klaagt Vlaams parlementslid Michèle Hostekint (sp.a) aan.

De woonbonus was vroeger een federale belastingaftrek. Dat betekent dat je een bepaald bedrag mocht aftrekken van je belastbaar inkomen, waardoor dat inkomen dus naar beneden ging. Maar nu de woonbonus door de staatshervorming naar het Vlaamse niveau is gebracht, is hij een belastingvermindering geworden. Er wordt geen bedrag meer afgetrokken van het belastbaar inkomen, maar je krijgt een korting op de belastingen. Een gezin dat evenveel verdient als vroeger, heeft door die nieuwe procedure dus wel een hoger belastbaar inkomen.

Omdat het recht op een studietoelage afhankelijk is van de hoogte van het belastbaar inkomen, zijn er dus veel gezinnen die vanaf het volgende schooljaar hun studietoelage dreigen te verliezen. Om hoeveel gezinnen het gaat, is niet duidelijk.

"Verdoken besparing"
Hostekint vindt de regeling "onwaarschijnlijk". Ze verwijt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) dat ze weigert de toelage aan te passen aan de nieuwe regels. "Dit is nog maar eens een verdoken besparing op de kap van altijd weer dezelfde gezinnen."

Sp.a zal in het parlement een eigen voorstel neerleggen over het dossier.

"Ik zie nu de positieve effecten"
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is niet van plan om de berekening van de studiebeurzen aan te passen. Volgens haar zijn er ook maatregelen genomen die positief zijn voor de gezinnen. Bovendien krijgt een kwart van de studenten een beurs, dat is meer dan vroeger.