Oneens over achternaam? Loten maar!

Geef pasgeborenen meteen de dubbele familienaam als de ouders het oneens zijn, en laat desnoods een loting beslissen over de volgorde van beide namen. Dat is de aanbeveling van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM), nu ook het Grondwettelijk Hof geoordeeld heeft dat de huidige regeling discriminerend is voor vrouwen.

Sinds de wet van 8 mei 2014 kunnen ouders kiezen welke familienaam hun kind krijgt: de familienaam van de vader, de familienaam van de moeder of de dubbele familienaam. Is er echter onenigheid over de kwestie dan krijgt het kind automatisch de naam van de vader, die daardoor dus vetorecht heeft. En dat is discriminatie voor de vrouw, vindt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM). Het instituut stapte daarom naar het Grondwettelijk Hof, die hen nu gelijk geeft.

Loting moet soelaas brengen
Gevolg? De wetgever moet de regeling aanpassen en krijgt daar nog tot eind dit jaar de tijd voor. In het kader daarvan doet het IGVM nu al enkele aanbevelingen. Zo zou het beter zijn als het kind automatisch de dubbele familienaam krijgt wanneer de ouders het niet eens raken, klinkt het. Als de ouders het daarna aan de stok krijgen over de volgorde van de namen, moet een loting soelaas brengen. Hoe deze loting in zijn werk moet gaan, is wel nog onduidelijk. Tot slot moeten vrouwen die benadeeld werden door de regeling alsnog de kans krijgen om hun naam aan hun kind door te geven, en dat via een overgangsregeling.

Voor eind van het jaar oplossing
Het kabinet van Justitieminister Koen Geen (CD&V) heeft al laten weten dat er voor het einde van het jaar een oplossing komt. "De gesprekken met de regerinspartners daarover zijn momenteel lopende. Die zullen een voorstel op tafel leggen. Momenteel is er nog geen beslissing genomen”, klinkt het.

Bekijk ook: