Vlaming wil liever verlof dan bonus, en u?

Veel Vlaamse werknemers krijgen liever verlof dan extra geld. Bovendien staat een kwart van de bedrijven ervoor open om financiële voordelen als bonussen om te zetten in extra verlofdagen. 9 procent van de bedrijven doet dit al en 19 procent is al aan het bekijken of het bij hen mogelijk is. Dat schrijft Het Laatste Nieuws na een nieuwe enquête van werknemersorganisatie Voka.

Hangen er aan je job veel vakantiedagen vast? Dat is waar werkgevers steeds vaker naar kijken als ze op zoek zijn naar werk. Een kwart van de bedrijven zegt dat het aantal vrije dagen steeds belangrijker wordt in het aantrekken en houden van talent. 13 procent van de werknemers is er namelijk van overtuigd dat ze werknemers kunnen inpalmen met een mooi aanbod van vakantiedagen, 11 procent van de werknemers merkt ook op dat sollicitanten steeds meer en meer vragen stellen over de regeling van vakantiedagen van het bedrijf.  

Bedrijven doen mee
Steeds meer bedrijven zijn zelfs bereid om financiële voordelen zoals een bonus in te zetten in extra vrije dagen. Volgens een kwart van de werkgevers is een goede vakantieregel doorslaggevend om talent aan te trekken.

Combinatie werk en gezin
"Boekt een bedrijf productiviteitswinst, dan vertaalt zich dat klassiek in loonsverhogingen voor het personeel. Maar om werk en gezin te combineren vragen sommige werknemers liever tijd", zegt Geert Van Hootegem, professor Arbeidsorganisatie aan de KU Leuven in Het Laatste Nieuws. "Uit werken gaan kost immers ook geld, voor de kinderopvang bijvoorbeeld”.