In 2017 werden 18 alcoholsloten geplaatst

Vorig jaar werden in België achttien alcoholsloten geïnstalleerd. Dat laat Vias institute weten. Het cijfer ligt in de lijn van de voorgaande jaren. Verwacht wordt dat in de toekomst meer alcoholsloten zullen geplaatst worden aangezien er een nieuwe wetgeving is rond bestraffing van dronken rijden en rechters de maatregel wellicht vaker zullen opleggen.

Momenteel is het de politierechter die beslist of een alcoholslot wordt opgelegd. De praktijk leert dat de maatregel niet vaak wordt gebruikt. Met het van kracht worden van de nieuwe wetgeving rond de bestraffing van dronken rijden, verwacht Vias institute in de toekomst wel een forse toename van het aantal geplaatste alcoholsloten.

Omkaderingsprogramma
Vanaf een alcoholpercentage van 1,8 gram per liter zou er een alcoholslot moeten worden opgelegd voor een periode van één tot drie jaar of definitief. Voor recidivisten komt die grens op 1,2 gram per liter. De eindbevoegdheid blijft wel bij de rechter liggen. Vias institute toont zich voorstander van een alcoholslot. "Omdat het meer is dan zomaar een toestel dat bepaalt of je de wagen al dan niet kan starten. Er zit een omkaderingsprogramma bij", zegt woordvoerder Stef Willems.