Palliatieve zorg is vaak enorme steun

De palliatieve verzorging in Vlaanderen bereikt meer en meer mensen. Van de 45.000 mensen die niet plots overleden zijn vorig jaar, hebben er 21.000 een vorm van palliatieve verzorging gekregen, de helft dus. Bij palliatieve verzorging werken mensen uit verschillende disciplines samen om zieken die terminaal zijn, te begeleiden. Voor de patiënten zelf, maar zeker ook voor hun familie kan palliatieve zorg een enorme steun betekenen.